Download
DKV Hospi select
DKV hospi select premie.pdf
Adobe Acrobat document 181.6 KB

Kantoren:


Aartshertogstraat 7, 8400 Oostende

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Grammenestraat 2, 9870 Machelen

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 

1. Bij niet-betaling op de uiterste betaaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

2. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de uiterste betaaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

3. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur bij digitale verzending of 10 dagen na de poststempel bij analoge verzending. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.