Geschiedenis


2017 - Gent 

Het verhaal van Kantoor Decock start in Gent, waar op 01/04/2017 het kantoor opgestart werd aan de Kortrijksesteenweg 408,9000 Gent . Nathan Decock, de zaakvoerder, start het kantoor op na het succesvol afronden van de nodige toelatingsexamens en het verkrijgen van de nodige vergunningen. Het kantoor werkte toen nog samen met een franchisebedrijf en opereerde nog onder een andere naam. 

 

2018 - Gent 

Naast hypothecaire kredieten is het voortaan ook mogelijk om gewone kredieten af te sluiten voor bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe auto, een leuke reis of herstructurering van de bestaande kredieten. 

 

2018 - Oostende

Het kantoor in Oostende werd in gebruik genomen, het kantoor in Gent werd gesloten. Het nieuwe circulatieplan, het gebrek aan parking en de vele files in en rond Gent waren een ergernis die we liever kwijt dan rijk waren. 

 

2019 - Oostende & Gent

 Vanaf nu zet het kantoor maximaal in op huisbezoeken en digitalisatie. Er wordt een uitvalsbasis in Gent voorzien in plaats van het volwaardige kantoor van voorheen. We breiden ons assortiment uit met verzekeringen die we via een partnerkantoor uit Gent aanbieden. 

 

2020 - Corona

Tijdens de coronapandemie draait ook bij ons alles wat vierkant. We proberen de klanten bij te staan door betalingsuitstel te onderhandelen, tussen te komen bij geschillen en door betalingstermijnen en/of betalingsachterstand maximaal op te splitsen in haalbare bedragen. Ondanks onze vrees is het kantoor tijdens de pandemie gegroeid ten opzicht van daarvoor. Onze persoonlijke service bleek exact te zijn wat mensen in moeilijke tijd van hun makelaar verwachten. We noteerden een mooie groei gedurende de lock-down. 

 

2021 - Oostende & Deinze

De uitvalsbasis Gent wordt vervangen door Deinze. Het concept met huisbezoeken wordt na de pandemie opnieuw opgenomen. 

 

2022 -  Oostende & Deinze & Machelen(Zulte)

Het kantoor bestaat dit jaar 5 jaar en dat vieren we door onze uitstraling onder handen te nemen. Met behulp van de vrienden van Montanja BV krijgen we een nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe huisstijl enzovoort. Dit jaar zetten we ook de nodige stappen om de uitvalsbasis in Deinze te vervangen door een volwaardig kantoor enkele kilometers verder in het idyllische Machelen-aan-de-leie, deelgemeente van Zulte. Dit kantoor zal eind 2023/begin 2024 in gebruik genomen worden. 

 

Naast de dienstverlening als makelaar bieden we nu ook consultancy voor bedrijven aan in het kader van doorlichting en ondersteunende hulp. We springen bij bij zowel verzekeraars als andere bedrijven in onze sector die ondersteuning of hulp nodig hebben. Dit geeft de mogelijkheid om kennis op te doen, die nergens te lezen valt, contacten te leggen met mensen en bedrijven en zo onze eigen klanten hiervan mee te kunnen laten genieten. Verzekeringen is één van de grote knelpuntberoepen geworden in België waarvoor ook wij ons steentje bij dienen te dragen om de sector te ondersteunen. 

 

2023 Oostende & (Deinze) & Machelen (Zulte)

Het kantoor in Oostende wordt afgewerkt, dit is voorzien tegen de zomer. Ondertussen klussen we ook verder aan het kantoor in Machelen.

De uitvalsbasis in Deinze is niet langer actief vanaf 1/6/2023. 

 

Wij schrijven druk verder aan de toekomst van het kantoor. Met de steun van onze trouwe klanten en de ondersteuning van onze partners groeien we gestaag. We blijven volharden in de visie van het kantoor waarbij we de service en persoonlijke behandeling voorop zetten. To be continued...

Kantoren:


Aartshertogstraat 7, 8400 Oostende

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Grammenestraat 2, 9870 Machelen

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 

1. Bij niet-betaling op de uiterste betaaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

2. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de uiterste betaaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

3. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur bij digitale verzending of 10 dagen na de poststempel bij analoge verzending. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.